Visi dan Misi

Visi

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Misi

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Dasar Kualiti

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR komited dalam meningkatkan kecekapan dan keberkesanan proses penyampaian perkhidmatan bagi memenuhi kehendak pelanggan dan aspirasi negara.

Slogan

“JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR TERBILANG”