Surat Pekeliling ICT KPM Bil 1 Tahun 2016

1. Pekeliling ICT KPM Bilangan 1 Tahun 2016 - GARIS PANDUAN TATACARA PERMOHONAN KELULUSAN TEKNIKAL INISIATIF TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA download

2. Pekeliling ICT KPM Bilangan 1 Tahun 2016- Tadbir Urus Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) Kementerian Pendidikan Malaysia download