selangor flag  Portal Rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Selangor

Unit Prasekolah

Unit Prasekolah

Fungsi 

  • Mengurus dan memantau pengurusan program prasekolah
  • Merancang dan melaksanakan program perkembangan staf
  • Menyediakan dan mengurus anggaran belanja mengurus ( ABM ) kewangan
  • Menyediakan dan mengurus anggaran belanja mengurus ( ABM ) perjawatan
  • Menguruskan data guru, murid dan pembantu pengurusan murid
  • Menguruskan aktiviti kokurikulum murid prasekolah
  • Menguruskan pemilihan sekolah yang sesuai untuk program peluasan prasekolah
  • Mengurus penempatan dan pertukaran guru prasekolah
  • Merancang dan melaksanakan program peningkatan profesionalisme dan program perkembangan staf bagi guru besar, guru prasekolah dan pembantu pengurusan murid
  • Mengendalikan kes aduan pelanggan

Cetak Emel