selangor flag  Portal Rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Selangor

Unit Teknik Vokasional

Unit Teknik Vokasional

Piagam Pelanggan :

 • memastikan semua PPD dan sekolah menerima sukatan pelajaran, Huraian Sukatan Pelajaran(HSP) dan bahan-bahan kurikulum bidang Teknik dan Vokasional tidak melebihi 3 bulan setelah diterima daripada KPM
 • memastikan semua urusan pemantauan dan bimbingan pelaksanaan kurikulum yang dilaksanakan akan dimaklumkam kepada PDD dan sekolah terlibat dalam tempoh 5 hari sebelum tarikh lawatan
 • memastikan pelaporan pemantauan disediakan dan dihantar ke sekolah berkenaan dalam tempoh 14 hari dari tarikh lawatan
 • memastikan PPD(KUTV) melaksanakan kursus/latihan peningkatan profesionalisme keguruan teknik dan vokasional kepada guru-guru
 • bersedia untuk membantu guru sebagai pakar rujuk teknikal dalam program kokurikulum Teknik dan Vokasional yang dilaksanakan oleh Unit Kokurikulum – JPS/PPDPD.

Perkhidmatan diberi :

 • mengurus hal-hal yang berkaitan pengurusan kurikulum Mata-mata Pelajaran Teknik dan Vokasional di sekolah-sekolah menengah harian;
  i. Pengurusan Panitia Mata-mata Pelajaran Bidang Teknik dan Vokasional
  ii. Pengurusan bengkel dan bilik-bilik khas Bidang Teknik dan Vokasional
 • mengurus hal-hal berkaitan pengurusan Kurikulum Mata-mata Pelajaran Kemahiran Hidup di sekolah rendah.memantau Program Uji Cuba/Rintis Bidang Teknik dan Vokasional
  i. Program Uji cuba /Rintis Mengintegrasikan Perisian Assetbase dalam Pengajaran & Pembelajaran Mata Pelajaran Prinsip Perakaunan
 • memantau pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) mata-mata pelajaran Bidang Teknik dan Vokasional.
  i. Lukisan Teknik
  ii. Teknologi Kejuruteraan
  iii. Reka Ciptaiv. Perdaganganv. Prinsip Perakaunanvi. Ekonomi Asasvii. Ekonomi Rumah Tangga (ERT)viii. Sains Pertanianix. Kemahiran Hidup Bersepadu Sekolah Menengahx. Kemahiran Hidup Sekolah Rendahxi. Ekonomixii. Perakaunanxiii. Pengajian Perniagaanxiv. Mata-mata Pelajaran Vokasional (MPV):
  1. Pembinaan Domestik (PD)
  2. Membuat Perabot (MP)
  3. Kerja Paip Domestik (KPD)
  4. Pendawai Domestik (Pen.D)
  5. Kimpalan Arka dan Gas ( KAG)
  6. Seni Reka Tanda (SRT)7. Menservis Peralatan Elektrik Domestik (MPED)8. Menservis Motosikal (MM)9. Menservis Automobil (MA)10. Menservis Peralatan Penyejukan & Penyaman Udara (MPPPU)11. Landskap dan Nurseri (LN)12. Tanaman Makanan (TM)13. Akuakultur dan Haiwan Rekreasi (AHR)14. Katering Dan Penyajian (KP)15. Rekaan Jahitan Pakaian (RJP)16. Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut (PMDR)17. Asuhan Pendidikan Awal Kanak-Kanak (APAK)18. Pemprosesan Makanan (Pem.M)19. Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik (GAPG)20. Hiasan Dalaman Asas (HDA)21. Grafik Berkomputer (GB)22. Produksi Multimedia (PM)

Cetak Emel