selangor flag  Portal Rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Selangor

Unit Matemaik

Unit Matemaik

Piagam Pelanggan:

  • memberi layanan yang mesra, cepat dan berhemah
  • memberi perkhidmatan yang cekap dan tepat serta sentiasa bersedia membantu.
  • memberi maklumat yang lengkap dan jelas bagi memenuhi keperluan perkhidmatan yang dipohon dengan kadar segera
  • memastikan keselesaan dan kepuasan hati pelanggan semasa menerima perkhidmatan

Perkhidmatan diberi:

  • menyebarkan maklumat kurikulum kebangsaan yang diperoleh daripada KPM kepada semua PPD/sekolah
  • memantau proses pengajaran dan pembelajaran kurikulum bahasa di sekolah agar mematuhi sukatan pelajaran dan dilaksanakan dalam jangka masa yang ditetapkan.
  • memberi latihan terkini kepada guru-guru untuk meningkatkan tahap profesionalisme keguruan mereka
  • memberi kerjasama yang mantap dengan agensi luar bagi menjamin kesinambungan pendidikan dengan program-program yang dilaksanakan sepanjang tahun

Cetak Emel