selangor flag  Portal Rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Selangor

Unit Kajian Kemasyarakatan

Unit Kajian Kemasyarakatan

Piagam Pelanggan :

 • Memberi pendedahan sukatan pelajaran terkini kepada guru-guru
 • Mengadakan kursus peningkatan kepada guru Sejarah, Geografi, Moral, Seni, Muzik dan PJPK
 • Menyampaikan maklumat terkini daripada Kementerian Pelajaran Malaysia
 • Mengadakan pemantauan ke sekolah-sekolah untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan
 • Menyebarluaskan pedagogi mata-mata pelajaran kajian kemasyarakatan l kepada guru-guru
 • Memastikan pelaksanaan kokurikulum akademik berjalan mengikut jadual yang telah ditetapkan
 • Berusaha untuk meningkatkan kemahiran komunikasi dalam kalangan pelajar
 • Berusaha untuk melahirkan pelajar yang mempunyai daya intelek, rohani dan jasmani yang seimbang
 • Berusaha untuk meningkatkan pencapaian mata-mata pelajaran Kajian Kemasyarakatan dalam peperiksaan PMR, SPM, dan STPM
 • Berusaha untuk memberi pendedahan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) kepada guru mata -mata pelajaran Kajian Kemasyarakatan

Perkhidmatan diberi :

 • Menyebarkan semua maklumat dan bahan pendidikan kurikulum unit Kajian Kemasyarakatan kepada guru-guru di sekolah
 • Memantau dan memberi bimbingan kepada guru-guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran kurikulum Kajian Kemasyarakatan di sekolah
 • Memberi latihan terkini kepada guru-guru untuk meningkatkan tahap profesionalisme keguruan masing-masing
 • Memberi kerjasama kepada agensi luar bagi menjamin kesinambungan pendidikan dengan program yang dilaksanakan sepanjang tahun

Cetak Emel