selangor flag  Portal Rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Selangor

Unit Pengurusan Pendidikan Islam

Bidang Tugas :

 • Menyelaras Pengurusan Organisasi sektor
 • Memastikan semua bahan dan maklumat Kurikulum Kebangsaan yang diterima daripada KPM disampaikan kepada PPD sebelum tarikh dikuatkuasakan.
 • Memastikan setiap sekolah mendapat maklumat atau bahan terkini berkaitan kurikulum.
 • Memastikan projek-projek/program khas KPM di sekolah dilaksanakan dengan sempurna.
 • Memastikan pemantauan pengurusan kurikulum dilaksanakan ke atas PPD sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh setahun.
 • Merancang dan melaksanakan aktiviti murid yang berkaitan dengan pencapaian prestasi akademik.
 • Pelaksanaan serta pemantauan Kurikulum Pendidikan Islam Teras, Bahasa Arab dan Pendidikan Islam Elektif (Tswr. Islam/PQS/PSI)
 • Meningkatkan prestasi akademik Pendidikan Islam/Bahasa Arab dalam peperiksaan.
 • Memastikan analisis mata pelajaran Pendidikan Islam Teras/Elektif dan Bahasa Arab dalam peperiksaan awam disediakan.
 • Pelaksanaan program khas (program j-QAF/Program Gemilang Pendidikan Islam dan lain-lain.
 • Pelaksanaan aktiviti sokongan untuk peningkatan prestasi akademik.
 • Membantu pengurusan penempatan dan pertukaran GPI Rendah & Menengah.
 • Merancang dan melaksanakan program pembangunan sahsiah dan  profesionalisme guru-guru Pendidikan Islam.
 • Membantu pengurusan data sekolah, guru dan murid dibawah seliaan Sektor Pendidikan Islam dan ABM perjawatan GPI.
 • Perhubungan dengan agensi-agensi luar (jabatan Agama Islam Selangor / Majlis Agama Islam  Selangor / Lembaga Zakat Selangor / Jabatan Kemajuan Islam Malaysia).

 

 

Cetak Emel