selangor flag  Portal Rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Selangor

Unit Pengurusan Dakwah dan Syiar Islam

 

Bidang Tugas :

 • Menyediakan sistem pengurusan aktiviti dakwah dengan cekap dan berkesan berdasarkan kepada Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia
 • Memastikan pelaksanaan aktiviti dakwah dan kokurikulum Pendidikan Islam di Sekolah KPM
 • Mengurus peruntukan kewangan daripada kementerian untuk pelaksanaan aktiviti dakwah.
 • Menyediakan data dan maklumat aktiviti dakwah dan kokurikulum Pendidikan Islam pegawai dan murid.
 • Pembangunan dan latihan dakwah bagi GPI (cth: KKGPI, Multaqa GPI dan lain-lain).
 • Meningkatkan kemahiran dakwah guru Pendidikan Islam.
 • Melaksanakan pertandingan kokurikulum Pendidikan Islam peringkat negeri dan kebangsaan.
 • Menerapkan nilai-nilai Islam dan mewujudkan iklim Dinie di sekolah.
 • Pelaksanaan aktiviti hari kebesaran Islam peringkat kementerian (tuan rumah), jabatan, PPD dan sekolah.
 • Penerbitan risalah, poster, buku, khutbah jumaat dan bahan dakwah.
 • Penyelarasan aktiviti PEKDIS ( Pertubuhan Kebajikan Dan Dakwah Islamiyah Sekolah)
 • Kawalan akidah dan ajaran sesat (guru/kakitangan/murid)
 • Menjalin hubungan dan kerjasama yang erat antara Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pelajaran Selangor dengan agensi luar bagi menjamin kesinambungan pelaksanaan dakwah dan pembentukan sahsiah pelajar
 • Jawatankuasa Tetap Dakwah Negeri dan Jawatankuasa Tetap Hal Ehwal Negeri Selangor.

 

Cetak Emel