selangor flag  Portal Rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Selangor

Unit ICT dan Pengkomputeran

Unit ICT dan Pengkomputeran

Piagam Pelanggan :

  • Memastikan semua bahan perolehan berkaitan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran kurikulum disebarkan kepada semua sekolah pelaksana mata pelajaran dalam tempoh tidak lewat satu bulan dari tarikh awal tahun persekolahan
  • Memastikan guru diberikan pendedahan dan latihan dalam perkhidmatan berkaitan kemahiran dan pengetahuan penggunaan peralatan ICT (komputer) dalam pengajaran dan pembelajaran seperti yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

Perkhidmatan diberi :

  • Perolehan dan Penyebaran Kurikulum mata pelajaran ICT dan Program ICTL.
  • Latihan Peningkatan Pengetahuan dan Kemahiran ICT dalam pengajaran dan pembelajaran secara berkesan di dalam kelas

Cetak Emel