selangor flag  Portal Rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Selangor

Unit Bahasa Tamil

Unit Bahasa Tamil

Piagam Pelanggan:

  • Memberi layanan yang mesra, cepat dan berhemah
  • Memberi perkhidmatan yang cekap dan tepat serta sentiasa bersedia membantu.
  • Memberi maklumat yang lengkap dan jelas bagi memenuhi keperluan perkhidmatan yang dipohon dengan kadar segera
  • Memastikan keselesaan dan kepuasan hati pelanggan semasa menerima perkhidmatan


Perkhidmatan diberi:

  • Menyebarkan maklumat kurikulum kebangsaan yang diperoleh daripada KPM kepada semua PPD/sekolah
  • Memantau proses pengajaran dan pembelajaran kurikulum bahasa di sekolah agar mematuhi sukatan pelajaran dan dilaksanakan dalam jangka masa yang ditetapkan.
  • Memberi latihan terkini kepada guru-guru untuk meningkatkan tahap profesionalisme keguruan mereka
  • Memberi kerjasama yang mantap dengan agensi luar bagi menjamin kesinambungan pendidikan dengan program-program yang dilaksanakan sepanjang tahun
  • Memproses dan meluluskan permohonan kelas bahasa Ibunda (POL) Bahasa Tamil Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Menengah

Cetak Emel