selangor flag  Portal Rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Selangor

Unit Bahasa Inggeris

Unit Bahasa Inggeris

Piagam Pelanggan:

  • Memberi layanan yang mesra, cepat dan berhemah
  • Memberi perkhidmatan yang cekap dan tepat serta sentiasa bersedia membantu.
  • Memberi maklumat yang lengkap dan jelas bagi memenuhi keperluan perkhidmatan yang dipohon.dengan kadar segera.
  • Memastikan keselesaan dan kepuasan hati pelanggan semasa menerima perkhidmatan.

Perkhidmatan diberi:

  • Menyebarkan maklumat kurikulum kebangsaan yang didapati daripada KPM kepada semua PPD/sekolah.
  • Memantau proses Pengajaran dan Pembelajaran Kurikulum Bahasa di sekolah agar mematuhi sukatan pelajaran dan dilaksanakan dalam jangka masa ditetapkan.
  • Memberi latihan terkini kepada guru-guru untuk meningkatkan tahap profesionalisme keguruan mereka.
  • Memberi kerjasama yang mantap dengan agensi luar bagi menjamin kesinambungan pendidikan dengan program dilaksanakan sepanjang tahun.

Cetak Emel