selangor flag  Portal Rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Selangor

Unit Pendidikan Pencegahan Dadah


Piagam Pelanggan 

  1. Melaporkan keputusan ujian urin berhubung dengan penglibatan pelajar/kakitangan pendidikan dengan dadah kepada Bahagian Sekolah, KPM berdasarkan Surat Siaran KP(bs/hep) 8543/064(36) bertarikh 24 Julai 1998 – Ujian Urin Pelajar Sekolah
  2. Memastikan semua data dan dokumen murid/kakitangan yang terlibat dengan dadah disimpan dalam keadaan baik, selamat dan  SULIT
  3. Menjamin fail-fail dokumen dapat dirujuk dengan serta-merta apabila diminta oleh pihak-pihak tertentu.

 Perkhidmatan diberi 

  1. Mengurus program dan aktiviti Pendidikan Pencegahan Dadah di peringkat negeri dan memantau program Pendidikan Pencegahan Dadah yang dilaksanakan di daerah dan sekolah
  2. Memastikan program Pendidikan Pencegahan Dadah dilaksanakan di sekolah rendah dan menengah Negeri Selangor.
  3. Memantau dan membantu pelaksanaan Pendidikan Pencegahan Dadah di sekolah
  4. Memberi runding cara kepada murid-murid yang bermasalah dengan dadah dan melaporkan perkembangannya secara berkala

Cetak Emel