selangor flag  Portal Rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Selangor

Unit Kokurikulum


Piagam Pelanggan

Kami warga Unit Kokurikulum member jaminan layanan yang baik dan mesra serta memastikan :

1.     Memastikan data dan maklumat yang diberi sentiasa dikemas kini, cepat, tepat dan boleh dipercayai

2.     Memastikan surat dan maklumat berhubung dengan pengurusan aktiviti kokurikulum dan koakademik murid-murid sampai ke Pejabat Pendidikan Daerah disediakan dalam tempoh 7 hari dari tarikh terima arahan

3.     Menyediakan takwim kokurikulum dan melaksanakan semua aktiviti mengikut jadual dan tarikh yang ditetapkan.

4.     Menganjur dan melaksanakan program latihan sumber manusia untuk guru dan murid dalam bidang kokurikulum

5.     Memperkayakan kemahiran mengurus, mengelola dan menyelia aktiviti-aktiviti kokurikulum dalam kalangan guru-guru di seluruh Selangor.

6.    Maklumat berkaitan Kokurikulum Jabatan Pendidikan Selangor yang dipinta, dapat diberi dalam tempoh masa yang ditetapkan.

 

Perkhidmatan diberi

Pengurusan Badan Berunifom 

Pengurusan Kelab dan Persatuan 

Pengurusan Kesenian dan Kebudayaan 

Pengurusan Ko-Akademik yang melibatkan :- 

1.     Merancang dan melaksanakan takwim Aktiviti Kokurikulum dan belanjawan berkaitan

2.     Mengurus, menyelaras, melaksanakan dan menyelia program atau aktiviti kokurikulum anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia, Agensi Kerajaan lain serta Agensi Bukan Kerajaan yang diiktiraf

3.     Penyeliaan dan Bimbingan pengurusan kokurikulum di sekolah-sekolah di negeri Selangor

 

Cetak Emel