selangor flag  Portal Rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Selangor

Pusat Kokurikulum


Piagam Pelanggan

 1. Memastikan setiap keperluan bagi pelaksanaan program dipermudahkan.

 2. Memastikan pelaksanaan program berlaku mengikut Prosedur Tetap Operasi. 

 3. Produk dan hasil pembelajaran diperoleh secara ‘hands on'. 

 4. Memberi sumbangan sebaik mungkin melalui kepakaran yang sedia ada dan yang digilap dapat disampaikan dengan baik. 

 5. Memastikan keharmonian, disiplin, nilai-nilai murni dan keselamatan diutamakan.

 6. Memastikan keselesaan serta kepuasan pelanggan melalui perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan.

 7. Memastikan maklumbalas bagi permohonan program atau peralatan berlaku dalam masa 7 hari bekerja.

 8. Moto ‘Rela Dipimpin Untuk Memimpin’ sentiasa menjadi teras perkhidmatan.

Perkhidmatan Diberi

 1. Menyediakan kemudahan tempat untuk program dan aktiviti pendidikan luar bilik darjah murid-murid.

 2. Membantu pihak sekolah mengadak anaktiviti pendidikan luar bilik darjah bagi murid-murid dengan menyediakan kemudahan peralatan aktiviti dan perkhidmatan jurulatih.

 3. Memberi latihan, kemahiran dan kepakaran kepada guru-guru dalam aspek pendidkan luar bilik darjah.

 

Cetak Emel