selangor flag  Portal Rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Selangor

Unit Perjawatan dan Perkhidmatan

Unit Perjawatan

Memastikan surat pertukaran dan penempatan dapat dikeluarkan dalam tempoh 30 hari dari tarikh panel mesyuarat.


Unit Perkhidmatan

Memberikan pengurusan perkhidmatan yang cekap, berkualiti dan mesra.
Memastikan amalan sistem pengurusan perkhidmatan yang berkualiti berteraskan kepada prosedur kerja yang ditetapkan.

Fungsi

Unit Perjawatan

 • Mengurus urusan penempatan lantikan baru/naik pangkat anggota khidmat sokongan dalam negeri Selangor.
 • Mengurus urusan permohonan pertukaran pegawai dan anggota khidmat sokongan dalam negeri Selangor.
 • Menguruskan urusan pengambilan jawatan Pembantu Am Pejabat.
 • Menyediakan Anggaran Belanjawan Mengurus Perjawatan.

 

 


Unit Perkhidmatan

 • Mengurus urusan perkhidmatan, pelantikan, pengesahan jawatan dan berpencen.
 • Mengurus urusan persaraan.
 • Mengurus urusan pengemaskinian buku rekod perkhidmatan.
 • Mengurus urusan penyelarasan gaji.
 • Mengurus urusan permohonan elaun.
 • Mengurus urusan peletakan jawatan atau pelepasan jawatan dengan izin.
 • Mengurus urusan mengambilkira perkhidmatan lepas.
 • Mengurus urusan jawatan kumpulan (pool).
 • Mengurus urusan permohonan belajar jarak jauh.
 • Mengurus urusan permohonan lawatan keluar negeri atas urusan persendirian.
 • Menerima dan merekod surat-surat/dokumen berkaitan urusan perkhidmatan yang diterima.

Cetak Emel