selangor flag  Portal Rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Selangor

Unit Latihan dan Kemajuan Staf

Unit Latihan dan Kemajuan Staf

Objektif

Menguruskan latihan personel bagi melengkapkan diri pegawai dan kakitangan dengan sikap, kemahiran dan pengetahuan yang bersesuaian melalui program pembangunan manusia yang terancang berasaskan kompetensi dan pembelajaran berterusan.

Fungsi

  • Pengurusan Program Transformasi Minda (PTM).
  • Pengurusan Latihan Perkembangan Staf.
  • Pengurusan pencalonan kursus anjuran agensi luar.

Tugas Utama

  • Menguruskan Program Transformasi Minda (PTM) Malaysia bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan Sokongan.
  • Menguruskan Latihan Perkembangan Staf untuk pegawai dan kakitangan.
  • Menyelaraskan perancangan, pelaksanaan dan pelaporan Latihan Dalam Perkhidmatan bagi guru dan bukan guru di sekolah.
  • Menguruskan pencaonan peserta bagi kursus-kursus anjuran agensi kerajaan dan agensi swasta.
  • Menyelaraskan permohonan KDP 14Minggu / PGSR / Program Pra Sarjana OUM/ PKPGB /PPGB / Hadian Latihan Persekutuan.

Cetak Emel