selangor flag  Portal Rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Selangor

Unit HRMIS

Unit HRMIS

Objektif

  • Membolehkan perancangan tenaga kerja dan penentuan saiz perkhidmatan awam yang berkesan melalui maklumat sumber manusia yang lengkap
  • Mengautomasikan proses-proses operasi pengurusan sumber manusia
  • Membangunkan maklumat sumber manusia yang bersepadu dan kemas kini
  • Memudahkan komunikasi dan integrasi secara horizontal, penyelarasan proses-proses sumber manusia dan capaian melalui single window
  • Menyumbang ke arah pewujudan persekitaran paper-less
  • Menyediakan satu sistem maklumat sumber manusia yang terbuka dan fleksibel serta kemas kini bagi memenuhi keperluan pengurusan di pelbagai peringkat agensi

Visi

Menjadikan HRMIS aplikasi unggul dalam pengurusan sumber manusia sektor awam bertaraf dunia melalui kecanggihan ICT selaras dengan wawasan kerajaan.

Misi

  • Memastikan semua agensi dalam sektor awam melaksanakan Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS) selaras dengan visi sumber manusia Perkhidmatan Awam dan matlamat Kerajaan Elektronik
  • Memastikan HRMIS sentiasa relevan dalam pengurusan sumber manusiasektor awam melalui penambahbaikan berterusan

Cetak Emel