selangor flag  Portal Rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Selangor

Visi, Misi dan Moto

VISI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

DASAR KUALITI

Pejabat Pendidikan Daerah Sabak Bernam komited dalam meningkatkan kecekapan dan keberkesanan proses penyampaian perkhidmatan bagi memenuhi kehendak pelanggan dan aspirasi negara.

SLOGAN

“BERKUALITI DAN UNGGUL”

Tag Line

‘Cepat, Tepat, Integriti dan Berkesan’

Cetak Emel