selangor flag  Portal Rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Selangor

Fungsi/Objektif

FUNGSI UTAMA

  • Melaksanakan dasar pendidikan melalui Falsafah Pendidikan Kebangsaan
  • Menjana kepimpinan yang dinamik, moden, progresif dan penyayang
  • Meningkatkan pencapaian akademik
  • Menyediakan prasarana pendidikan yang sesuai dan lebih kondusif
  • Menjaga kesejahteraan guru, staf sokongan, murid, ibu bapa dan pelanggan
  • Menyediakan sistem pentadbiran yang moden, cekap dan berkesan

 

OBJEKTIF

1.Memperkembang potensi individu pelajar melalui pembangunan kokurikulum dan sukan.

2.Melahirkan pemimpin pendidikan yang berilmu dan berketrampilan menguruskan sekolah.

3.Meningkatkan kepakaran pegawai perkhidmatan pendidikan supaya menjadi pendidik yang berkesan.

4.Menyediakan prasarana yang cukup dan konduksif bagi pembelajaran dan pengajaran (PdP).

5.Menyediakan sistem pengurusan pentadbiran yang moden, cekap  dan berkesan.

6.Membina perhubungan dan pemuafakatan pendidikan yang kukuh dan berkekalan dengan agensi-agensi luar bagi menjamin pendidikan dapat diteruskan sepanjang hayat.

Cetak Emel