selangor flag  Portal Rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Selangor

Fungsi/Objektif

 Objektif

 • Sebagai Model Kepimpinan Daerah Serta Mempertingkatkan Taraf Profesionalisme Di Kalangan Pegawai, Pengetua,  Guru Besar,  Guru-Guru Serta Staf Sokongan Warga Pendidikan.
 • Melaksanakan  “Empowerment”  Dan  “Decentralisation”  Secara Cekap Dan Berkesan.
 • Melaksanakan Dasar-Dasar Ppd Sebagai Pusat Tanggungjawab Supaya Pengurusan Kewangan Lebih Efisien, Cepat Dan Teratur.
 • Melaksanakan Pemantauan Sekolah Secara Tepat Dan Cepat Ke Arah Mewujudkan Sekolah-Sekolah Berwatak Yang Berkualiti Dan Boleh Dicontohi.
 • Memastikan Semua Sekolah Di  Daerah Hulu Langat Dapat Menyubur Dan Memperkembangkan Potensi Diri Pelajar Yang Seimbang Dari Segi Jasmani, Emosi, Rohani Dan Intelek.

Fungsi

 • Memberi Perkhidmatan Dan Kepimpinan Ikhtisas Kepada Guru-Guru.
 • Menyelia, Membimbing Dan Mendorong Guru Dalam Amalan Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah.
 • Menjalankan Program Kemajuan Staf  Untuk Warga Pendidik Dan Staf Sokongan.
 • Menjalin Permuafakatan Dan Perkongsian Bestari Dengan Pelbagai Pihak Di Peringkat Tempatan Bagi Kemajuan Pendidikan Di Peringkat Daerah.
 • Menyelaras Dan Melaksanakan Program-Program Pembangunan Pendidikan Di Peringkat Daerah.
 • Menjalankan Kajian Dan Penilaian Serta Menyediakan Laporan Secara Menyeluruh Dn Berterusan Terhadap Perlaksanaan Program Pendidikan Di Peringkat Daerah.
 • Mengkoordinasikan Maklumat Berkenaan Kemajuan Pendidikan Peringkat Daerah Dan Menyalurkan Pada Pihak-Pihak Berkenaan.
 • Memastikan Pengurusan Dan Pentadbiran Sekolah-Sekolah Di Daerah Ini Dikendalikan Dengan Baik Dan Berkesan  Mengikut Peraturan, Prosedur Dan Tatacara Kementerian Pendidikan Malaysia, Penbendaharaan Dan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor.

Cetak Emel