selangor flag  Portal Rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Selangor

Sejarah/ Latar Belakang PPD

Latar Belakang

Pejabat Pendidikan Daerah Gombak (PPDG) telah ditubuhkan pada 1 Jun 1982 di bawah education ordinance 1950 . PPD Gombak mewakili KPM dan JPNSelangor untuk menyelaras semua aktiviti pengurusan dan pentadbiran sekolah rendah dan menengah dalam daerah Gombak disamping melaksanakan fungsi seperti berikut;

·        Melaksanakan dasar pendidikan melalui Falsafah Pendidikan Kebangsaan

·        Menjana kepimpinan yang dinamik, moden, progresif dan penyayang

·        Meningkatkan pencapaian yang sesuai dan lebih kondusif

·        Menjaga kesejahteraan guru, staf sokongan, murid, ibu bapa dan pelanggan

·        Menyediakan sitem pentadbiran yang moden, cekap dan berkesan.

Pada tahun 1987, PPDGombak mula beroperasi . Oleh kerana tiada bangunan sendiri, PPD Gombak telah ditempatkan di Bangunan Pejabat Tanah dan Daerah Gombak sehingga tahun 2004. Pada pertengahan tahun 2004, PPDG telah berpindah ke Tingkat 3 Kompleks Selayang Mall. Lokasi baharu ini banyak memberikan keselesaan kepada pelanggan PPD. Namun demikian, Transformasi peranan PPD pada tahun 2013,telah mewujudkan perjawatan baharu iaitu FasiLINUS Bahasa Inggeris, SISC+ dan SiPartner+ . Lantaran itu,PPD Gombak telah menambah ruang pejabat dan bilik mesyuarat di tingkat 4 kompleks ini.

Pejabat Pendidikan Daerah Gombak juga telah melaksanakan Sistem Pengrusan Kualiti sejak tahun 2004 serta memperolehi sijil SIRIM Qas sehingga kini. Pejabat Pendidikan Daerah Gombak komited dalam meningkatkan kecekapan dan keberkesanan proses penyampaian perkhidmatan bagi memenuhi kehendak pelanggan dan aspirasi . Pengurusan perkhidmatan pendidikan ini dilaksanakan oleh unit-unit berikut di PPDG;

·        Unit Pengurusan Sekolah

·        Unit Pengurusan Akademik

·        Unit Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan

·        Unit Pembangunan ,Perolehan dan Aset

·        Unit Pengurusan Kualiti

·        Unit Psikologi dan Kaunseling

·        Unit Pengurusan Maklumat dan ICT

·        Unit Kewangan dan Akaun

·        Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan

Cetak Emel