selangor flag  Official Portal of Selangor State Education Department

Unit Pengurusan Maklumat

Unit Pengurusan Maklumat

Fungsi Unit

  • Pemprosesan sistem aplikasi
  • Pengurusan dan penganalisaan data
  • Memberi maklumat individu guru dan bukan guru serta asas sekolah
  • Penyediaan serta memberi maklumat statistik murid, kelas, guru dan bukan guru

Print Email