selangor flag  Official Portal of Selangor State Education Department

Pengurusan Tertinggi

Ruzana Jajuri   Nama
Jawatan
Sektor
No. Telefon
Emel (@moe.gov.my) 
:
:
:
:
:

Ruzana binti Jajuri
Ketua Sektor

Khidmat Pengurusan Dan Pembangunan
03-5518 6324
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Faridah   Nama
Jawatan
Sektor
No. Telefon
Emel (@moe.gov.my)
:
:
:
:
:

Nor Faridah binti A.Bakar

Ketua Sektor
Pengurusan Akademik
03-5518 6338
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Nama
Jawatan
Sektor
No. Telefon
Emel (@moe.gov.my)
:
:
:
:
:

Kosong

Ketua Sektor

Pengurusan Sekolah
03-5518 6338

khaidir   Nama
Jawatan
Sektor
No. Telefon
Emel (@moe.gov.my)
:
:
:
:
:

Mohd Khaidir Bin Abdullah
Ketua Sektor

Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas
03-5518 6228
mkhaidir.abdullah

  Nama
Jawatan
Sektor
No. Telefon
Emel (@moe.gov.my)
:
:
:
:
:
KOSONG
Ketua Sektor
Jaminan Kualiti
03-5518 6523
-
Abdul Aziz bin Abdul Jalil   Nama
Jawatan
Sektor
No. Telefon
Emel (@moe.gov.my)
:
:
:
:
:
Abdul Aziz bin Abdul Jalil
Ketua Sektor
Pembangunan Kemanusiaan
03-5518 6137
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
KS SPI 2019   Nama
Jawatan
Sektor
No. Telefon
Emel (@moe.gov.my)
:
:
:
:
:
Abd Najeh bin Asmuin
Ketua Sektor
Pendidikan Islam
03-5518 9200
anajeh.asmuin
KSPP'19   Nama
Jawatan
Sektor
No. Telefon
Emel (@moe.gov.my)
:
:
:
:
:
Yaakob bin Mat Shari
Ketua Sektor
Penilaian dan Peperiksaan
03-5518 6123
yaakob
Ismail Che Ani   Nama
Jawatan
Sektor
No. Telefon
Emel (@moe.gov.my)
:
:
:
:
:


Ismail bin Che Ani
Ketua Sektor
Pengurusan Maklumat Dan ICT
03-5518 6304
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

kaunseling1   Nama
Jawatan
Sektor
No. Telefon
Emel (@moe.gov.my)
:
:
:
:
:
Fatzlee bin Hashim
Ketua Sektor
Psikologi dan Kaunseling
03-5518 6123

Print Email